Les competicions del PAC_CV van deixar 21,4 milions de despesa turística a la Comunitat Valenciana

Gener 22, 2020

La tercera edició del Programa de Suport a competicions de la Comunitat Valenciana (PAC_CV) ha aconseguit tindre de nou un important impacte econòmic a la Comunitat Valenciana. Així es desprén dels resultats de l’estudi d’impacte econòmic que ha dirigit Joaquín Maudos, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i director adjunt de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie)

La xifra més impactant és la relativa la despesa turística i que estima en 21,4 milions d’euros (pels 15,7 de l’edició anterior)gastats pels participants i acompanyants en les 23 competicions (celebrades entre juliol de 2018 i juny de 2019) que es van integrar en este programa d’ajudes impulsat pel Comité Olímpic Espanyol i la Fundació Trinidad AlfonsoEsta xifra es desglossa en més de 14 milions d’euros gastats per participants i familiars nacionals i 7 milions d’euros més gastats per estrangers.

El Programa pretén fomentar la celebració de competicions esportives oficials, de caràcter nacional i internacional, per mitjà de la concessió d’ajudes econòmiques per a aquelles federacions espanyoles que organitzen estes competicions a la Comunitat Valenciana. A la vista de les dades de l’estudi d’impacte econòmic, este programa d’ajudes ha sigut un important motor de riquesa i turisme a la Comunitat Valenciana.

Impacte econòmic

Les principals dades reflectixen que el PAC_CV ha suposat un impacte total estimat de 43,7 milions d’euros en termes de xifra de negoci, 12,2 milions d’euros de renda (PIB, és a dir, sous i salaris i beneficis) i 458 llocs de treball equivalents a temps complet a l’any; la major part dels impactes s’han concentrat en el sector serveis, sobretot en l’hostaleria, el comerç, el transport i les activitats immobiliàries i serveis empresarials.

Una altra dada interessant que es desprén de l’estudi té a veure amb la despesa turística que han fetels participants i acompanyants, que ha sigut de 21,4 milions d’euros. Per a organitzar els campionats s’han gastat a la Comunitat Valenciana 2 milions d’euros. Per tant, per cada euro gastat per a organitzar les competicions s’han generat quasi 11 euros de despesa turística. En termes de PIB, l’estimació és que per cada euro gastat en l’organització s’han generat 6,1 euros de PIB a la Comunitat Valenciana, la qual cosa demostra l’efecte tractor de la competició en termes econòmics.

Desglossament de dades

En relació a l’anterior edició del PAC CV 2017-2018l’impacte econòmic tant sobre la renda com sobre l’ocupació ha augmentat un 39 % com a conseqüència de l’augmet de la despesa que ha generat tant en organització (un 40 % més) com en turisme esportiu (un 36 % superior).

Per sectors, l’hostaleria és el sector que concentra la major part de l’impacte (el 40,3 % de la renda i el 46,7 % de l’ocupació), amb un import de 4,9 milions d’euros i 214 llocs de treball equivalents a temps complet.

En la tercera edició del PAC_CV es va registrar una participació de 15.608 esportistes en les 23 competicions que es van disputar. El 77 % eren de fora de Comunitat Valenciana. En concret, 9.537 participants procedien de la resta d’Espanya (un 61,1 % del total) i altres 2.534 eren estrangers (quasi 500 més que en la segona edició), que representen un 16,2 % del total. Dels participants procedents de la Comunitat Valenciana, 1.295 són d’Alacant (un 8,3 % del total), 691 procedixen de Castelló (un 4,4 % del total) i 1.551 de la província de València (9,9%).

Sobre el PAC_CV

Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, destaca la motivació i l’objectiu d’este programa d’ajudes: “El PAC_CV sorgix de la inquietud i quasi obsessió del nostre president, Juan Roig, perquè passen coses positives a la Comunitat Valenciana. Estem ja en l’última fase de la quarta temporada d’una línia d’ajudes que les federacions espanyoles han acollit estupendament i estan encantades de sol·licitar i poder portar esdeveniments a la Comunitat Valenciana. A més, estem molt satisfets d’esta iniciativa i de poder comptar amb socis com el Comité Olímpic Espanyol; amb socis d’esta envergadura és més fàcil fer realitat els projectes”. Sobre l’estudi d’Ivie, Teixidor va indicar que des de la Fundació Trinidad Alfonso “estem comprovant any rere any l’important impacte econòmic que produïx en els diferents territoris gràcies al minuciós treball de Joaquín Maudos i el seu equip. Estes dades ens animen a continuar treballant en esta línia per a continuar fent d’esta comunitat la Comunitat de l’Esport”.

Joaquín Maudos, catedràtic de la Universitat de València i director de l’estudi d’impacte econòmic, posa l’accent “en l’elevada rendibilitat economicosocial d’estes iniciatives per a l’economia valenciana. Així, amb un esforç reduït en termes de despesa d’organització, s’ha generat tal magnitud de despesa en turisme esportiu que per cada euro gastat en l’organització s’han generat 6,1 euros de rendes (PIB) a la Comunitat Valenciana”.