Esport a l’Escola +1h EF s’integra dins de la iniciativa Comunitat de l’Esport, un projecte desenvolupat conjuntament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per la Fundació Trinidad Alfonso per a impulsar una sèrie d’accions i iniciatives que contribuïsquen a convertir la Comunitat Valenciana en un nucli de referència de l’esport nacional.

El programa naix amb la missió d’augmentar el nombre d’hores destinades a l’assignatura d’Educació Física en 3r i 4t de Primària i impulsar la promoció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport entre l’alumnat dels centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) de la Comunitat Valenciana. A més, aquesta iniciativa sorgeix per a complementar el programa Esport a l’Escola impulsat per la Conselleria d’*Educació, Cultura i Esport.

Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana seran les encarregades de desenvolupar este projecte en aquells centres escolars que tinguen implementat dins de la seua programació 1 hora més (a més de les 2 que ja tenen estipulades) d’Educació Física.

Per a més informació: info@fundaciontrinidadalfonso.org