Impulsar iniciatives que ens ajuden a atraure talent i turisme esportiu

Una de les principals línies de treball de la Fundació Trinidad Alfonso és reforçar l’esport turístic a la Comunitat Valenciana i, per a aconseguir-ho, es treballa en una doble línia. D’una banda, s’aposta per fomentar la celebració d’esdeveniments que permeten l’arribada a la Comunitat Valenciana de molts participants i acompanyants.

D’una altra, la Fundació impulsa iniciatives que retinguen i atraguen el talent esportiu a la Comunitat. Tot això, per a convertir les tres províncies (Alacant, València i Castelló) en atractives destinacions de l’esport turístic.