La Fundació Trinidad Alfonso i el COE presenten les noves competicions del PAC_CV 2019

Abril 12, 2019

El Comité Olímpic Espanyol i la Fundació Trinidad Alfonso han celebrat hui l’acte de presentació de les competicions seleccionades per a formar part de la tercera edició del Programa de Suport a Competicions Esportives de la Comunitat Valenciana. PAC_CV.

L’acte, durant el qual s’ha aprofitat per a firmar els respectius convenis, ha estat presidit pel president del Comité Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, i pel director de projectes de  la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez. El Programa pretén fomentar la celebració de competicions esportives oficials, de caràcter nacional i internacional, per mitjà de la concessió d’ajudes econòmiques per a aquelles federacions espanyoles que organitzen estes competicions a la Comunitat Valenciana.

En esta quarta edició han participat 21 federacions, que han programat una competició en alguna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Cada un d’estos esdeveniments rebrà una ajuda fixa de fins a 10.000 euros, en el cas de les competicions nacionals, i fins a 25.000 euros, en el cas de les internacionals (depenent de les necessitats en cada cas concret). A més, hi ha una sèrie d’incentius variables, segons el nombre de participants nacionals de fora de la Comunitat o estrangers.

L’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques va dur a terme un estudi de l’impacte econòmic que va tindre en l’economia de la Comunitat Valenciana la celebració d’este programa d’ajudes. Segons l’estudi, la segona edició (la tercera encara no ha conclòs) va significar un gasto turístic en les localitats que van acollir competicions de 15,6 milions d’euros per part dels participants i acompanyants en estes competicions.

El PAC_CV és un dels projectes que donen cos a la Comunitat de l’Esport, iniciativa que té com a objectiu aconseguir que la Comunitat Valenciana siga escenari de grans competicions nacionals i internacionals.

PAC_CV – Llista de competicions