La Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol han decidit fer un pas més en el seu suport a les diferents federacions esportives nacionals amb la intenció d’ajudar-les a superar de la millor manera possible els efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

A causa de les especials circumstàncies de la crisi sanitària, i amb l’objectiu de reactivar el teixit productiu del món de l’esport i que cap esdeveniment important deixe de celebrar-se a la Comunitat Valenciana, la Fundació Trinidad Alfonso, presidida per Juan Roig i encarregada de sufragar econòmicament el projecte, ha decidit augmentar fins als 900.000 euros la inversió en el PAC_CV, la qual cosa suposa pràcticament doblar el pressupost de les edicions anteriors, que s’establia en 500.000 euros.

Les federacions espanyoles se’ls va comunicar també que podran presentar fins a un màxim de dos esdeveniments per federació que se celebren fins a juny de 2021. Cada esdeveniment rebrà una ajuda fixa de fins a 10.000 euros, en el cas de les competicions nacionals, i fins a  25.000 euros, en el cas de les internacionals.

El Programa de Suport a Competicions en la Comunitat Valenciana és una iniciativa impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol per a reforçar i promocionar competicions esportives, ja siguen nacionals o internacionals, a Alacant, Castelló i València, amb l’objectiu que la Comunitat Valenciana recupere el caràcter organitzador d’esdeveniments esportius i aconseguir una major expansió de l’esport turístic.