La Fundació Trinidad Alfonso ha decidit pràcticament doblar l’ajuda als integrants del Projecte FER 2020 i destinar més de 800.000 euros addicionals per a accelerar la tornada a la normalitat. L’objectiu no és un altre que motivar els esportistes del Projecte FER perquè recuperen, com més prompte millor, el seu estat físic i que siguen capaços d’aconseguir i, fins i tot, superar els seus nivells de rendiment esportiu previ al confinament provocat per la crisi sanitària de la COVID-19.

Esta iniciativa, denominada FER +(‘Fer més’) es dividix en dos partides. D’una banda, es destinarà més de 700.000 euros afegits per a esportistes del Projecte FER. A esta quantitat podran tindre accés els 142 esportistes de la huitena edició del projecte, perquè destinen este suport econòmic finalista a dos partides molt concretes:

  1. Material esportiu adquirit o llogat.
  2. Desplaçaments amb motiu de competicions o concentracions, i el cost de les quals assumisca el mateix esportista.

Amb esta nova aportació, els esportistes compten amb un total d’1.750.000 €, entre la quantia directa de les beques anunciades el passat 7 d’abril i la quantitat econòmica afegida d’este FER +.

La segona partida anirà orientada als 21 integrants del programa FER Entrenadors i puja a 100.000 euros. Els preparadors poden acollir-se a esta iniciativa de FER + que destinen les ajudes finalistes previstes a desplaçaments a concentracions o competicions, i el cost de les quals assumisca el mateix entrenador.

Amb esta nova aportació, els entrenadors comptaran amb un total de 250.000 €, entre la quantia directa de les beques anunciades el 7 d’abril i la quantitat econòmica afegida d’este FER +.

Pel que fa a la primera partida, s’han establit diferents quanties per cada una de les tres categories del Projecte FER. D’esta manera, per als esportistes de la categoria Elit l’ajuda serà de fins a 9.000 euros afegits (és a dir, un total de 27.000 euros cada un). Per la seua part, cada esportista de la categoria Promeses podrà acollir-se a una ajuda màxima de 6.000 euros afegits (és a dir, un total de 13.500 euros cada un). En el cas dels esportistes de la categoria Viver, la quantia addicional serà d’un màxim de 3.000 euros afegits (és a dir, un total de 6.000 euros cada un).

Pel que fa als FER entrenadors, cada un podrà rebre una ajuda màxima de 5.000 euros addicionals (és a dir, un total d’11.000 euros cada un).

En total, Juan Roig destinarà enguany a este projecte 2 milions d’euros del seu patrimoni personal.