Programa de Suport a Competicions a la Comunitat Valenciana

Després de l’èxit de la posada en marxa, l’any 2016, l’any passat va tindre lloc la segona temporada del projecte PAC_CV (Programa de Suport a Competicions a la Comunitat Valenciana), una iniciativa impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol per a reforçar i promocionar l’esport a la Comunitat Valenciana.

L’objectiu de PAC_CV passa per promoure l’organització i celebració de proves esportives, bé siguen nacionals o internacionals, en les tres províncies de la Comunitat. Per segon any seguit, el programa PAC_CV va tornar a destinar una sèrie d’ajudes econòmiques a aquelles federacions que van plantejar l’organització de competicions esportives oficials en territori valencià i els campionats del quals van resultar seleccionats. Tot això perquè la Comunitat Valenciana recupere el caràcter organitzador d’esdeveniments esportius i per a apuntalar l’expansió de l’esport turístic.

La Fundació Trinidad Alfonso va comptar amb el suport i l’assessorament del Comité Olímpic Espanyol, entitat que va valorar les sol·licituds presentades i va certificar el caràcter oficial dels campionats.

Les quanties de les ajudes, que figuren en les bases de la convocatòria, van variar segons diversos paràmetres: competició ja existent o de nova creació, nombre de participants, increment dels participants respecte a l’anterior edició o presència de competidors procedents de fora de la Comunitat Valenciana.

PAC_CV Bases 2019-2020

Bases PAC_CV Preolímpico 2019-2020