COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Missió

Promoure el voluntariat i la participació social dels jóvens en l’ajuda als més necessitats, per mitjà un compromís estable de servei i amb una mentalitat oberta que siga capaç d’ensenyar els altres i aprendre’n.

Origen

Any de constitució: 1993

Personalitat jurídica: Associació

El projecte guanyador: Esport Junts

El projecte promou entrenaments entre jugadores de diferents escoles esportives i centres educatius de la Comunitat Valenciana juntament amb jugadores amb discapacitat intel·lectual. El contacte amb altres jóvens és molt positiu per al desenvolupament complet de les capacitats dels jugadors amb discapacitat intel·lectual i, a més, s’aconseguix que els jóvens de les diferents escoles esportives valoren les capacitats que tenen els jugadors amb discapacitat intel·lectual, amb la qual cosa es trenquen ‘murs’ i prejudicis invisibles.

Activitats

Cooperació internacional ONG centra la seua labor en 4 àrees d’actuació:

Contacte

C/ Núñez Morgado 3, 3r

28036 Madrid, Madrid

CIF: G80829641

Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, 129.466

91 435 68 07

http://www.ciong.org

info@ciong.org