AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana és titular de les següents pàgines web:

http://www.fundaciontrinidadalfonso.org

https://www.proyectofer.es/

L’objectiu d’estes dos pàgines web és facilitar que els usuaris coneguen les activitats que du a terme la Fundació, les finalitats fundacionals, els seus projectes, etc. En concret, la del Projecte FER està centrada a difondre notícies, resultats esportius, pròximes competicions, etc. dels esportistes que formen part del projecte.

 

Dades del titular

 • TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
 • C/ Poeta Quintana, 1 baix, València.
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana núm. 558-V.
 • NIF G-98409386.

 

Dades de contacte

Carrer Poeta Quintana, 1, baix.
46003 València (Espanya)
Tel. +34 960 64 50 07

info@fundacionhortensiaherrero.org

 

Condicions generals d’ús

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seua web o en la configuració i presentació d’esta.

L’usuari accepta, quan accedix a esta web, que la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es deriven de l’accés a la web o de l’ús de la informació que esta conté, o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb esta web.

 

Política d’enllaços

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir amb els enllaços.

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu lloc web, es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, info@fundaciontrinidadalfonso.org no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per Internet.

 

Protecció de dades

La Fundació, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals, que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, d’acord amb el que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara endavant, RGPD).

La present Política de Privacitat regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web de la qual és responsable Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Responsable del tractament de dades personals

Denominació: Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Adreça: C/ Poeta Quintana núm.1, baix, València 46003

NIF: G-97250013

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 558-V.

Telèfon/adreça electrònica de contacte: 960 645 007 / info@fundaciontrinidadalfonso.org

Finalitat dels tractaments

La Fundació tractarà les dades dels usuaris de la pàgina web o de la resta de les seues activitats per a:

 • Inscripcions a projectes/ajudes

La Fundació posa a la disposició dels usuaris la possibilitat d’inscriure’s a diferents projectes/ajudes que du a terme a través d’esta pàgina web o d’enllaços creats amb esta finalitat, com ara Projecte FER, Dia de l’Esport, Emprén Esport, etc.

La finalitat per a la qual es tracten les dades recollides en els diferents formularis és la de desenvolupar el projecte/ajuda (disseny del projecte, pagament de les ajudes, seguiment del desenvolupament, invitació a esdeveniments) i, si és el cas, comunicar als guanyadors per qualsevol mitjà, fer-los formar part de les diferents activitats organitzades per la Fundació.

En compliment de les finalitats de transparència i bon govern de la Fundació, donar a conéixer els guanyadors/col·laboradors dels diferents projectes/ajudes, a través dels diferents mitjans de comunicació, memòries corporatives, etc.

 • Sol·licitud d’informació

Gestionar les sol·licituds d’informació fetes a la Fundació (informació sobre projectes, assessorament sobre estos projectes, consultes, etc.).

 • Servei Whatsapp

Les finalitats amb les quals es tracten les dades en el servei de Whatsapp són les següents:

Gestionar les sol·licituds d’informació fetes a la Fundació (informació sobre projectes, assessorament sobre estos projectes, consultes, etc.).

Remetre periòdicament informació sobre les activitats de la Fundació, l’obertura de noves convocatòries dels projectes, invitació a esdeveniments, gales, premis, etc., tot això relacionat amb l’esport a la Comunitat Valenciana i els valors de la Cultura de l’Esforç.

 • Llistes de difusió Whatsapp Projecte FER
  • Remetre als interessats subscrits a les llistes de difusió d’informació notícies rellevants sobre els esportistes del Projecte FER i els seus èxits esportius, participació en competicions, resultats, etc.
 • Newsletter i/o Butlleti
  • Remetre a través del correu electrònic comunicacions electròniques amb informació sobre la Fundació i el món de l’esport: notícies, esdeveniments, inicis de convocatòries, etc.
 • En general
  • S’utilitzaran per a complir les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de la Fundació de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si és el cas, en el termini establit per llei.

Categories de les dades tractades

La Fundació recull totes les dades directament de l’interessat; depenent del lloc de la pàgina web, tracta les categories següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIE, passaport, adreça electrònica, adreça postal, telèfon.

– Dades de facturació, econòmiques, financeres o bancàries.

– Estudis, experiència professional, resultats esportius, etc.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades de trànsit de la pàgina web.

La pàgina web, per mitjà dels diferents formularis, indicarà aquelles dades que són obligatòries o voluntàries proporcionar per a la prestació del servei. En cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a la Fundació la prestació dels serveis sol·licitats. En cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o l’obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis. A més, en cas que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el seu consentiment, així com a informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix la Fundació de qualsevol responsabilitat referent a això.

Si l’usuari és menor d’edat, ha de disposar del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els diferents formularis.

Legitimació

La Fundació està legitimada per al tractament de les dades en funció dels punts següents:

– La gestió de les inscripcions a projectes/ajudes, el procés de selecció, el pagament i el desenvolupament d’estos està legitimada per la relació contractual o precontractual entre l’organitzador i el participant, i serà la Fundació l’organitzador de l’esdeveniment/ajudes/projecte.

– La gestió de sol·licituds d’informació es legitima en l’interés legítim de solucionar les consultes, sol·licituds, dels interessats.

– La comunicació de les activitats, enviament de newsletters, butlletins, la invitació a esdeveniments, gales, etc. a interessats amb els quals ja ha mantingut una relació prèvia, la Fundació està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

La gestió d’enviament de comunicacions electròniques relacionades amb l’activitat de la Fundació (newsletters, butlletins, notícies, promocions…) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia, es legitima en el consentiment de l’interessat.

– La llista de difusió de Whatsapp del Projecte FER està legitimada pel consentiment dels subscriptors.

– Independentment d’això, la Fundació podrà utilitzar la informació de la qual disposa per al compliment de les seues obligacions legals.

De la mateixa manera, s’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents, els uns dels altres, i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que això afecte la resta.

Destinataris

Cessions

La Fundació farà les comunicacions següents:

– A les entitats financeres per al pagament de les ajudes que presta.

– Empreses de mailing i hosting.

– Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que siguen aplicables.

Addicionalment es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de la Fundació (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot això per a possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Drets dels interessats

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de la Fundació s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual es disposaven ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a la Fundació.

Addicionalment a tot el que s’ha expressat anteriorment, els interessats poden reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan considere que la Fundació ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot trobar les dades de contacte de la Fundació en la seua pàgina web: www.agpd.es

Els usuaris podran exercir els seus drets davant la Fundació en qualsevol moment i de manera gratuïta; per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita, en la qual concreten el dret que exercix, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents:

– Per correu postal a la Fundació (RGPD: Exercici de drets) C/ Poeta Quintana, 1, baix, de València CP 46003.

– Per correu electrònic, info@valenciaciudaddelrunning.com amb assumpte RGPD: Exercici de drets.

 

COOKIES

La regulació de l’ús de cookies d’esta pàgina web està recollida en la Política de Cookies i que forma part integrant del present Avís Legal com un tot.

 

Llistes de difusió Whatsapp Projecte FER

Des de la Fundació Trinidad Alfonso s’utilitzarà la llista de difusió per a comunicar notícies, resultats esportius, pròximes competicions, etc. dels esportistes del Projecte FER.

El servei de difusió no és un servei d’atenció a l’interessat o de resolució de preguntes, des de la Fundació no es contestaran els missatges ni telefonades rebuts dels interessats.

Per a poder subscriure’t a la llista de difusió Whatsapp del Projecte FER s’ha de:

 1. Guardar el número de Whatsapp en la seua llista de contactes.
 2. Escriure’ns un missatge de whatsapp al nostre número (p. ex.: Vull subscriure’m, Apunta’m, etc.).
 3. Acceptar la política de privacitat (la rebran a través d’un missatge de Whatsapp per part de la Fundació).

Només formaren part de la llista de distribució aquells interessats que tinguen guardat el número de telèfon de la Fundació en la llista de contactes.

En qualsevol moment pot donar-se de baixa del servei, com?

 1. Escrivint BAIXA en el xat obert amb la Fundació.
 2. Esborrant el número de la llista de contactes.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seua pàgina web, així com dels elements que esta conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la Fundació o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Nom de l’empresa creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’ha d’abstindre de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat en les pàgines de la Fundació.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la Fundació com la forma en la qual estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

La Fundació es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

La Fundació perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguen en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, que seran degudament publicades com apareixen ací.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.