AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general

La web de la Fundació Hortensia Herrero http://www.fundacionhortensiaherrero.es té per objecte facilitar el coneixement, per part dels usuaris, de les activitats que realitza la Fundació per a recuperar, compartir i desenvolupar el patrimoni artístic, donant suport a les disciplines que impulsen la sensibilitat per la cultura, el coneixement i la formació.

Esta pàgina web és propietat d’HORTENSIA HERRERO, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili en c/ Arquitecte Mora, núm. 3 de València, inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de Fundacions núm. 557-V i amb codi d’identificació fiscal G-98409386.

 

Dades de contacte

Carrer Poeta Quintana, 1, baix.
46003 València (Espanya)
Tel. +34 960 64 50 07

info@fundacionhortensiaherrero.org

 

Condicions generals d’ús

La Fundació Hortensia Herrero es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seua web o en la configuració i presentació d’esta.

L’usuari accepta, quan accedix a esta web, que la Fundació Hortensia Herrero no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es deriven de l’accés a la web o de l’ús de la informació que esta conté, o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb esta web.

 

Política d’enllaços

La Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a què es puga accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Hortensia Herrero declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu lloc web, es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, la Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per Internet.

 

Recollida, tractament i ús de les dades personals

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant LOPD), i la normativa que la desplega, l’informem que les dades recolides a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en este lloc web, passarà a ser introduïda en un fitxer sota la responsabilitat de Fundació Hortensia Herrero i es mantindrà confidencial i protegida.

Les seues dades seran tractades amb la finalitat d’atendre els diferents tipus de relacions que puguen sorgir amb la Fundació Hortensia Herrero com a conseqüència de les sol·licituds, gestions, sol·licitud d’informació o tràmits als quals es referisca el corresponent formulari de recollida de dades. Les dades objecte de tractament seran les que es recullen de qualsevol de les formes disponibles en la web, així com aquelles que sorgisquen durant el manteniment de la relació corresponent.

En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, ni s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD.

Llevat que específicament s’establisca el contrari, es considerarà necessari completar les dades de tots els camps d’un formulari específic. Si no se subministren totes les dades considerades necessaris no es podrà registrar o no se li podran prestar determinats serveis.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que puga ocasionar a la Fundació Hortensia Herrero o a qualsevol tercer a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Per mitjà de l’enviament d’esta informació, l’usuari autoritza expressament la Fundació Hortensia Herrero a tractar les seues dades personals, en la mesura que siguen necessàries per al compliment i manteniment de les relacions existents, de publicitat o altres ofertes que puguen ser d’interés per a l’entitat i per a tercers amb els quals establisca vincles de col·laboració; així, l’usuari autoritza esta entitat responsable a tractar les seues dades per a enviar-li informació.

Si l’usuari és menor d’edat, es requerix que dispose del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els formularis de la web.

L’usuari té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens haja proporcionat, establits en la Llei Orgànica 15/1999. Si ho desitja, pose’s en contacte amb nosaltres per escrit, indicant el dret que vol exercir, juntament amb còpia del seu document d’identitat, a la Fundació Hortensia Herrero, c/ Arquitecte Mora, núm. 3, 46010-València.

 

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’esta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, pertanyen a la Fundació Hortensia Herrero, a la qual correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, està prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Fundació Hortensia Herrero. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.