En la vida, per a poder rebre, primer has de donar

Formació de professorat en activitat física inclusiva

Iniciativa que naix el 2016, quan el Comitè Paralímpic Espanyol i la Fundación Trinidad Alfonso, amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, van signar un conveni de col·laboració per a promoure un Programa de Formació de Professors d’Educació Física a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu que els docents adquiriren i actualitzaren coneixements que permeten als escolars amb alguna discapacitat una integració plena i efectiva mitjançant l’esport.

El professorat que anava a impartir estes sessions es va preparar durant mesos amb uns cursos de formació. La Fundación Trinidad Alfonso va assumir el finançament de la iniciativa, mentre que el Comitè Paralímpic Espanyol es va encarregar de la coordinació del projecte mitjançant el desenvolupament d’una sèrie de pautes que figuraven en el “Manual de bones pràctiques d’activitat física i esport en un entorn inclusiu”.

La iniciativa va començar a plasmar-se durant els mesos d’abril i de maig. Les jornades formatives van comptar amb la presència de reconeguts esportistes paralímpics de la Comunitat Valenciana. Les sessions van recollir l’aplicació pràctica dels continguts adquirits durant els cursos de formació i van permetre avaluar els efectes que l’educació física té sobre els joves amb capacitats diferents, així com contrastar els beneficis que l’exercici físic produix en les relacions entre alumnes amb i sense discapacitat.