En la vida, per a poder rebre, primer has de donar

Atracció de l’Esforç

La Fundació Trinidad Alfonso té com un altre dels seus objectius el d’atraure i retindre talent i turisme esportiu a la Comunitat Valenciana. Ho fa de dos maneres: d’una banda, impulsant grans esdeveniments que atraguen grans esportistes; d’altra banda, donant suport a iniciatives que ajuden a col·locar la Comunitat en el mapa internacional i la convertisquen en una destinació turística esportiva de primer orde.