Donar a conéixer la pilota en els centres educatius

El programa “Pilota a l’Escola” vol donar a conéixer entre els centres educatius les possibilitats educatives, socials i culturals que té el joc de pilota.

Este programa representa el primer contacte amb la pilota valenciana per a la gran majoria de l’alumnat, i d’esta forma la coneix i la practica. A més, els alumnes adquirixen els valors de l’esport i, més concretament, els que transmet la pilota valenciana. A part dels psicomotrius inherents a qualsevol esport, es destaquen els valors socials que es donen per l’ambient tradicional de la pilota, ja que este ambient es caracteritza per la falta d’individualisme i poc de protagonisme de la competitivitat, la qual cosa afavorix l’aparició de la solidaritat i la cooperació, el respecte, la integració i la tolerància. Els valors culturals i històrics que deriven de la tradició centenària de les terres valencianes, acompanyats dels valors lingüístics com la riquesa de vocabulari o diversitat idiomàtica