Els nostres pilars són l’esforç, l’esport i les arrels