ENTITATS SOLIDÀRIES DEL DIA DE L’ESPORT

El Dia de l’Esport aposta perquè la participació dels centres educatius contribuïsca a un projecte social. Per això, cada centre que s’inscriga en l’activitat i la faça podrà triar entre dos opcions: que la Fundació Trinidad Alfonso faça una donació de 120 euros per a finançar un projecte social relacionat amb l’esport i l’educació o rebre un pack de material esportiu.

Dasyc
ha sigut elegida pels centres com l’entitat solidària de la 6a edició del Dia de l’Esport. Es tracta d’una una entitat de caràcter benèfic i sense ànim de lucre promoguda per un grup de professionals que volen contribuir de manera activa i responsable al desenvolupament integral de les persones, i el projecte de les quals vinculat al Dia de l’Esport 2021, “Mueve-t”, pretén promoure l’activitat esportiva utilitzant l’esport com a mitjà educatiu que contribuïsca a la formació integral dels menors, i d’esta manera fomentar l’adquisició d’hàbits de vida saludable i crear un ambient de confiança i col·laboració entre els menors.
La Fundació Trinidad Alfonso farà una aportació econòmica per cada centre que, en la seua inscripció al Dia de l’Esport, es va decantar per l’opció solidària. Esta aportació serà entregada a Dasyc el pròxim 31 de març, data de celebració del Dia de l’Esport.

A continuació, la relació d’aportacions solidàries de les últimes edicions:

ANY EDICIÓ ENTITAT SOLIDÀRIA  CANTIDAD APORTADA
2021 6a DASYC PT celebració
2020 5a COOPERACIÓ INTERNACIONAL  15.000 €

D’altra banda, cal destacar que amb l’objectiu de dotar de major transparència i objectivitat, el procés de selecció de les entitats solidàries compta amb el suport de laFundació Lleialtat, que col·labora amb els organitzadors en l’avaluació i preselecció de les candidatures.

La missió de la Fundació Lleialtat és fomentar la confiança de la societat en el tercer sector i incrementar la col·laboració de particulars i institucions amb les ONG; i promoure la transparència i les bones pràctiques de les ONG a través del seu treball d’anàlisi, formació i acompanyament basat en la independència, el rigor, la transparència i la solidaritat.